10 χρόνια Λέξη-Λόγος

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Μία Λέξη Για Έναν Λόγο

21. 15 Παρουσίαση του έβδομου τεύχους της εφημερίδας των μαθητών του σχολείου

Πάρτυ με ζωντανή μουσική

21.30 Lucky Ride (ροκ)

22.15 Νίκος Μαυρίδης & Μελίνα Σελίμη (ροκ)

23.00 Alex Abravanel (κάντρι)

23.30 Τζάμπα Μάγκες (ρεμπέτικο)

10 years Lexi-Logos

Fiday 19 June 2015

Μia Lexi Gia Enan Logo

21. 15 Presentation of the seventh issue of the students’ newspaper of the school

Party with live music

21.30 Lucky Ride (rock)

22.15 Νikos Mavridis & Μelina Selimi (rock)

23.00 Alex Abravanel (country)

23.30 Τzaba Magkes (rebetiko)

 

10 ans Lexi-Logos

Vendredi 19 juin 2015

Μia Lexi Gia Enan Logo

21. 15 Présentation du septième numéro du journal des élèves de l’école

Fête de musique live

21.30 Lucky Ride (rock)

22.15 Νikos Mavridis & Μelina Selimi (rock)

23.00 Alex Abravanel (country)

23.30 Τzaba Magkes (rebetiko)


 

 

 

Lexi-Logos

3, Kapnikarea square
105 63 Athens, 6th floor

 

0030 210 3311602 (office)
0030 6976673395 (mobile)

www.lexi-logos.gr /