Εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας (δύο τμήματα-δύο επίπεδα) που απευθύνετια κυρίως σε μαθητές ελληνικών από τη Γαλλία.

L'empreinte de la crise "un autre monde existe déjà ; des ténèbres naît la lumière"

Atelier de langue grecque (deux niveaux) Athènes

24-28 /2 2014

Animateur Nikos Graikos

20 ώρες για κάθε επίπεδο. Επισκέψεις σε δομές αλληλεγγύης (κοινωνικά ιατρεία, συλλογικές κουζίνες, Θέατρο Εμπρός, Θετική Φωνή, Ατενίστας ...) . Συναντήσεις με έλληνες καλλιτέχνες , εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους νέων συλλογικών φορέων ...

Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου θα είναι καλεσμένοι και Αθηναίοι φίλοι

Το σκίτσο με τα γρανάζια ανήκει στον αμερικανό καλλιτέχνη Eric Drooker, η ιδέα και υλοποίηση της αφίσας στην Zanna Artemi