Ο

O Jean Marc Lafon είναι ένας 62χρονος Γάλλος ζωγράφος που μοιράζει το χρόνο του μεταξύ της Κοπεγχάγης, του Παρισιού και της Αθήνας. Έχοντας εκπαιδευτεί στις Art Deco στο Παρίσι , όπου ίδρυσε ένα εργαστήριο μεταξοτυπίας, κατέχει απόλυτα τις τεχνικές που θα του επιτρέψουν να πραγματοποιήσει ένα έργο τόσο πλούσιο όσο και λεπτό.

Σε μια μελέτη που επικεντρώνεται στον ταυτοχρονισμό των οργανικών και των ορυκτών, με μια παλέτα που περιορίζεται στα συμπληρωματικά χρώματα, χρησιμοποιώντας μικτές τεχνικές, επιχειρεί να αναπτύξει νοητικά εδάφη / τοπία τα οποία καλούμαστε να διατρέξουμε.

Η ζωγραφική επιφάνεια που επιτρέπει το συγχρονισμό των αντιθέτων, συνεχίζει το διάλογο ανάμεσα στο χάος και το κατασκευασμένο, στα αδρανή υλικά και τα θραύσματα, στο αποκρυσταλλωμένο και το εξατμισμένο, στο διαφανές και το αδιαφανές, στο βαρύ και το ελαφρύ, στη ζωγραφική και την εικονογράφηση, στη συγκίνηση και την περιγραφή... Ακριβώς όπως σε μία αναζήτηση δεσμών ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα .

Μετά από πολυάριθμες εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη, μας προσκαλεί στην πρώτη έκθεσή του στην Αθήνα, όπου ξανασυναντά την παιδική του ηλικία, στο κέντρο ελληνικής γλώσσας ΛΕΞΗ - ΛΟΓΟΣ, Πλατεία Καπνικαρέας 3 (μετρό Μοναστηράκι ή Σύνταγμα), στις 15 Νοεμβρίου 2013, από τις 7.00 μ.μ..

Γύρω από ένα ποτό θα μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί του το ζωγραφικό του σύμπαν των ορυκτών.

Jean Marc Lafon est un peintre français âgé de 62 ans qui partage son temps entre Copenhague, Paris et Athènes. Formé aux Arts Déco de Paris, où il fonde un atelier de sérigraphie, il maitrise parfaitement les techniques qui vont lui permettre de réaliser une œuvre riche et subtile.

Dans un travail axé sur la simultanéité de l’organique et du minéral, avec une palette restreinte aux couleurs complémentaires, usant de techniques mixtes, il tente d’élaborer des territoires / paysages mentaux habitables, à parcourir.

La surface peinture permettant le synchronisme des opposés, il poursuit le dialogue entre le chaos et le construit, l’agrégat et le fragment, le cristallisé et l’évaporé, le transparent et l’opaque, le lourd et le léger, le pictural et l’illustration, l’émotion et le descriptif. ... À l’image d’une quête des liaisons entre la matière et l’esprit.

Après de très nombreuses expositions dans toute l’Europe, il nous convie à son premier accrochage à Athènes, où il retrouve son enfance, au Centre de Langue Grecque Lexi-Logos, 3 rue Kapnikareas, (métro Monastiraki ou Syntagma), le 15 Novembre, à partir de 19h.

Autour d’un verre nous pourrons partager son univers pictural minéral.