Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά,
το Sofitel Athens Airport
και το κέντρο γλώσσας και πολιτισμού Λέξη-Λόγος
είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν σε δύο λογοτεχνικές εκδηλώσεις σχετικά με το θέμα:

Η πραγματικότητα και η φαντασία (ή η λογοτεχνία)

Ματιές δύο Ελλήνων συγγραφέων
(Πέτρος Μάρκαρης και Χρήστος Χρυσόπουλος)
και μίας Γαλλίδας συγγραφέως (Valentine Goby)
μέσω της συνομιλίας τους και της παρουσίασης
των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεών τους για το θέμα αυτό.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν:
- Με την Valentine Goby και τον Χρήστο Χρυσόπουλο, Τετάρτη 22 Μαΐου στις 9.00 μ.μ. στο κέντρο γλώσσας και πολιτισμού Λέξη-Λόγος (Πλατεία Καπνικαρέας 3, 6ος όροφος (www.lexi-logos.gr, mail: )

- Με την Valentine Goby και τον Πέτρο Μάρκαρη, Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 6.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport, στο πλαίσιο των Escales Littéraires του Sofitel (αεροδρόμιο, www.sofitel-athens-airport, mail: )
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στην κα Κλεοπάτρα Κάζιλα ή στο 210 35 44 016).Le Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix,
le Sofitel Athens Airport
et le Centre culturel et linguistique Lexi-Logos
ont le plaisir de vous convier à deux rencontres littéraires
consacrées au thème :

Le réel et la fiction (ou la littérature)

regards de deux écrivains grecs

(Christos Chryssopoulos et Petros Markaris)
et d’un écrivain français (Valentine Goby)
à travers un échange et une présentation
de leurs dernières parutions sur ce sujet.

Ces rencontres se tiendront :
- Avec Valentine Goby et Christos Chryssopoulos, le mercredi 22 mai, à 21h, au Centre culturel et linguistique Lexi-Logos (3, Place Kapnikareas, 6ème étage (www.lexi-logos.gr, mail : )

- Avec Valentine Goby et Petros Markaris, le jeudi 23 mai à 18h30, au Sofitel Athens Airport, dans le cadre des Escales littéraires Sofitel (Aéroport, www.sofitel-athens-airport).
Entrée libre. Nombre de places limité. Réservations auprès de Mme Cleopatra Kazilas au ou au 210 35 44 016).